Camera quan sát HD là gì?

1. Độ phân giải HD là gì? HD viết tắt của High Definition hay HDTV( High Definition Televison) ta có…