Sản Phẩm

ĐẦU GHI HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N

ĐẦU GHI HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N hình ảnh sắc nét với chuẩn nén H.264+ giúp làm giảm thiểu băng thông mạng giúp cho…
ĐẦU GHI HIKVISION DS-7108HQHI-F1/N

ĐẦU GHI HIKVISION DS-7108HQHI-F1/N hình ảnh sắc nét với chuẩn nén H.264 giúp làm giảm thiểu băng thông mạng giúp cho tốc…
ĐẦU GHI HIKVISION DS-7208HGHI-F1

ĐẦU GHI HIKVISION DS-7208HGHI-F1 hình ảnh sắc nét với chuẩn nén H.264+ giúp làm giảm thiểu băng thông mạng giúp cho…
ĐẦU GHI HIKVISION DS-7104HGHI-F1

ĐẦU GHI HIKVISION DS-7104HGHI-F1 hình ảnh sắc nét với chuẩn nén H.265 giúp làm giảm thiểu băng thông mạng giúp…